Crònica Japonesa

En arribar al Japó, etapa final d´un llarg viatge per terres d´Àsia, Nicolas Bouvier es troba un país que el meravella. La II Guerra Mundial, que no fa massa anys que s´ha acabat, ha obert una profunda ferida a tot l´entramat social: d´aquesta cultura mil•lenària res tornarà a ser igual. I és en aquest procés de canvi generacional on l´autor hi viu la seva experiència viatgera.

Anys més tard, potser amb unes condicions no tan precàries com en el seu primer viatge, l´autor troba un país diferent. Això condicionarà Bouvier a refugiar-se en llocs del Japó on aquest canvi no és tant palpable: Kyoto i principalment les illes del Nord, concretament Hokkaido.

La visió intima i alhora plena de sensibilitat vers una terra que el fascina, amb referències mitològiques i històriques incloses, fan d´aquest relat un referent important dins la literatura de viatges del Japó.